Nationalfeierdag 2018

Léif Awunner vu Mamer, Cap/Capellen an Holzem, Dëst Joer gëtt de nationale Feierdag an der Gemeng Mamer no folgendem Programm ofgehalen:

Zu Holzem, Donneschdes, den 21. Juni 2018:

  • 18.00 Auer Te Deum an der Kierch zu Holzem
  • Usprooch vum Schäffen Roger NEGRI am Festsall zu Holzem gefollegt vun engem Éierewäin.

Zu Cap-Capellen, Donneschdes, den 21. Juni 2018:

  • 19.00 Auer Te Deum an der Kierch op der Cap
  • Usprooch vum Schäffen Marcel SCHMIT am Centre Culturel gefollegt vun engem Éierewäin.

Zu Mamer, Freides, den 22. Juni 2018:

  • 18.00 Auer Te Deum an der Kierch zu Mamer
  • Usprooch vum Buergermeeschter Gilles ROTH am Haff vum Mamer Schlass gefollegt vun engem Éierewäin.

Mir lueden all Awunner an, un dëse Festlechkeeten deelzehuelen an de Fändel erauszehänken.

De Schäfferot vun der Gemeng Mamer,
Gilles ROTH, Buergermeeschter
Roger NEGRI, Schäffen
Marcel SCHMIT, Schäffen

Flyer Nationalfeiertag-Mamer

Info client Nationalfeierdag 2018 CFL

avisbus_FN_2018_RGTR