Discours du bourgmestre Gilles Roth à l’occasion du départ du deuxième échevin Marcel Schmit

Lors du dernier conseil communal de l’année 2020, le 11 décembre, le bourgmestre Gilles Roth a tenu à s’adresser à l’assemblé et à l’échevin démissionnaire Marcel Schmit avec ces mots (texte français en bas de page):

Dir Dammen an Dir Hären,

Mat engem Bréif vum 9. Dezember 2020 huet de Marcel Schmit mech mat senger Demissioun als Schäffe vun der Gemeng Mamer befaasst.

Et ass dem Marcel Schmit säi Wonsch, fir no 21 Joer Memberschaft am Mamer Gemengerot, dovunner ongeféier 12 als Schäffen, ee Schlussstréch ënnert säi kommunaalt politescht Engagement ze zéien. No der Akzeptatioun vu senger Demissioun duerch d’Inneministesch, wäert de Marcel Schmit och zu Joresenn als Gemengeconseiller ophalen, an der Madamm Nadine Schmid als nächst Gewielten op der CSV-Lëscht bei de Gemengerotswale vun 2017 säi Mandat iwwerloossen.

De Marcel Schmit wäert dann den déngschteelsten demissionäre Schäffen an der Nokrichsgeschicht vun eiser Gemeng sinn.

De Marcel Schmit ass Joergank 1951. Hien huet eng professionell Bankcarrière hannert sech, déi sech weise léist. Ugefaange ganz jonk op der Finanzplaz, huet hien et duerch Fläiss a Kompetenz grad ewéi Fangerspëtzegefill am Ëmgang mat der Clientèle bis an d’Direktioun vun enger grousser Bank vun der Plaz gepackt. Eng Carrière, déi sech weise léist an déi ee Spigelbild ass, vun der Evolutioun vun der Finanzplaz Lëtzebuerg zanter de 70er Jore bis zu senger Pensioun viru ronn zéng Joer. Zousätzlech huet hie bis haut säi Fachwëssen och ënnerstrach an der Assurancenagence, déi hie mat senger Madamm, dem Irma Schmit-Hames, hei zu Mamer féiert.

Fangerspëtzegefill, Sensibilitéit fir d’Uleies vun de Leit, Hëllefsbereetschaft a virun allem Versteesdemech fir d’Problemer vun de Bierger, hunn de Marcel Schmit och a senger politescher Tätegkeet ausgezeechent. 1999 fir d’éischt bei de Gemengerotswalen am Oktober ugetrueden, gouf de Marcel Schmit direkt als zweeten op der CSV-Lëscht gewielt. Hie gouf bei de Walen 2005, 2011 an 2017 all Kéier mat héijer Stëmmenzuel – hie war konstant mat Ofstand ënnert deene véier Beschtgewielten – erëmgewielt.

Seng Beléiftheet a säin Engagement hunn hien dann och zum President vun der Croix-Rouge, der Harmonie Gemeng Mamer à deux reprises, der Chorale Ste Cécile vu Mamer niewent der Presidence vun der lokaler Schoulkommissioun, der Iwwerwaachungskommissioun vum CIPA, der Kulturkommissioun, der ASBL Kinneksbond gefouert. Et j’en passe….

An der Veräinswelt gëtt et oft kee Merci, et heescht virun allem Problemer ze léisen an herno ass een awer u villem Schold. “Undank ist der Welten Lohn“ ass do leider ze oft d’Devise. Mee de Marcel Schmit lieft nach haut fir seng Veräiner a scho laang viru sengem politeschen Engagement louch him ganz vill un engem Acte de présence op sozialen, kulturellen, sportlechen, gesellschaftlechen a gesellegen Evenementer.

Als Schäffe vun 2003-2011 a vun 2017 bis 2020 huet de Marcel Schmit maassgeeblech bei der infrastruktureller a funktioneller Ausriichtung vun eisem Schoulwiese seng Akzenter gesat. Hien hat ëmmer een oppent Ouer fir d’Schoulpersonal, grad ewéi fir d’Elteren. Houfreg ass hie virun allem op d’Erweiderung vun der Maison Relais – wou all Kand seng Plaz huet – grad ewéi de Bau vun der Museksschoul als Annex vum Centre culturel Kinneksbond.

An d’Kiischt um Kuch ass ouni Zweifel déi prestigiéis Renovatioun vum Wëlle Bau – sengem Harmoniesgebai zu Mamer. Als Sport- a Kulturschäffen, grad ewéi als Kultusschäffe stoung hien am Déngscht vun de Veräiner an de Leit.

Dem Marcel Schmit seng Häerzensaufgab war awer de SICA – wou hien als laangjärege President zesumme mat eisen Nopeschgemengen nei Akzenter a Saache moderner Offallgestioun gesat huet.

Perséinlech waren de Marcel Schmit an ech selwer meeschtens, mee net ëmmer, enger Meenung.

A munch Momenter vun der Gestaltung vun eiser Politik – besonnesch am Ufank – huet de Marcel mir ee Stéck Liewenserfarung, Sensibilitéit a Rou ginn, virun allem wa se bei mir net der Situatioun ugepasst war.

De Marcel Schmit huet, an enger ganz quokeleger  politescher Koalitiounslag, am Ufank vun den 2000er Joren, seng perséinlech politesch Interessen hannert meng Buergermeeschterfunktioun gesat. Dofir soen ech him haut dann och offiziell Merci!

Marcel, Du decidéiers selwer elo an deng politesch Pensioun ze goen. Als stolze Familljepapp vun zwou Duechteren, dovunner eng Léierin an eng Biomedezinnerin, mat insgesamt 5 Enkelkanner, wëlls Du d’Liewen zesumme mat denger Fra, dem Irma – déi ëmmer hannert Dir stoung – méi genéissen.

Genéiss elo däi Familljen-a Privatliewen. Dat steet Dir zou. Maach et gutt!

Du waars een dichtege Schäffen.

Merci fir Alles!

Gilles Roth

(traduction française)