Agenda


  • Initiation au massage avec Laurence Terryn
  • Date: 18.11.2017
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen 1er étage

  • Willkommen in der Welt der Haie
  • Date: 23.11.2017
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen 1er étage

  • Exposition d'Art "Peintures et Sculptures"
  • Date: 24.11.2017
  • Organisateur: Frënn vun den Caper Piwitschen
  • Lieu: Galerie op der Kap

  • Chrëschtféier fir Läit iwwer 65 Joer
  • Date: 25.11.2017
  • Organisateur: Commission de la famille et du 3ième Âge
  • Lieu: Cipa Mamer

  • Basar
  • Date: 26.11.2017
  • Organisateur: Fraen an Mammen Holzem
  • Lieu: Salle des Fêtes, Holzem

  • Porte ouverte- Stunde der offenen Tür
  • Date: 27.11.2017
  • Organisateur: Mamer Geschicht asbl
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage
  • Réunion philatélique publique
  • Date: 27.11.2017
  • Organisateur: Cercle Philatélique Mamer
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage

  • Ipad für Fortgeschrittene mir Alex Greenwood
  • Date: 28.11.2017
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen 1er étage

  • Fête Noël
  • Date: 02.12.2017
  • Organisateur: Alan asbl
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen

  • Bazar 2017
  • Date: 03.12.2017
  • Organisateur: Femmes Libérales
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Conférence Logement
  • Date: 07.12.2017
  • Organisateur: Chambre des Notaires
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Exposition annuelle et Projection Championat
  • Date: 08.12.2017
  • Organisateur: Photo Club Mamer
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass
  • Ausstellung Zweiter Weltkrieg: "Mamer 1942" & "Zwangsrekrutierung
  • Date: 08.12.2017
  • Organisateur: Mamer Geschicht asbl
  • Lieu: CIPA Salle des fêtes
  • Vortragsabend: Zweiter Weltkrieg: "Mamer 1942" & "Zwangsrekrutierung
  • Date: 08.12.2017
  • Organisateur: Mamer Geschicht asbl
  • Lieu: CIPA Salles des fêtes

  • Concert de l'Advent
  • Date: 10.12.2017
  • Organisateur: Chorale Sainte Cécile Mamer
  • Lieu: Eglise Mamer

  • 26. GRand-Prix du DT Amicale Mamer Challenge Nico Kruchten
  • Date: 17.12.2017
  • Organisateur: DT Amicale Mamer
  • Lieu: Hall sportif Nicolas Frantz
  • Concert " Ensemble chantons Noël"
  • Date: 17.12.2017
  • Organisateur: Chorale Sainte Cécile Cap/ Capellen
  • Lieu: Eglise Cap

  • Meditation mit A. Nettemann
  • Date: 03.01.2018
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen

  • English I + IV mit Paul Power
  • Date: 04.01.2018
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen 1er étage

  • Beweglich durch den Alltag mit Dunja Grunow
  • Date: 05.01.2018
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen 1er étage

  • Raclettesowend 2018
  • Date: 06.01.2018
  • Organisateur: Les chantres de St. André Holzem
  • Lieu: Salle des fêtes, Holzem

  • Neijoeschpatt
  • Date: 07.01.2018
  • Organisateur: déi gréng
  • Lieu: Foyer, Mamer Schlass

  • English II+II mit Paul Power
  • Date: 08.01.2018
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen 1er étage
  • Yoga mit Annick Simonet
  • Date: 08.01.2018
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen

  • QI Gong mit Anne Zachary
  • Date: 09.01.2018
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen 1er étage

  • Italienisch I+ II+ IV mit A.Angioni
  • Date: 10.01.2018
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen 1er étage

  • Néijoerspatt vun der DP
  • Date: 17.01.2018
  • Organisateur: DP Mamer
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen

  • Kannerfuesbal 2018
  • Date: 28.01.2018
  • Organisateur: BBC Mambra
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Hierkenowend
  • Date: 02.02.2018
  • Organisateur: KC Avenir Holzem
  • Lieu: Salle des fêtes, Holzem

  • Kannerfuesbal
  • Date: 04.02.2018
  • Organisateur: APECH asbl
  • Lieu: Salle des fêtes, Holzem

  • Assemblée générale et concours prix maison fl.
  • Date: 21.03.2018
  • Organisateur: Syndicat d'Initiative
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Assemblée Generale
  • Date: 25.03.2018
  • Organisateur: Foyer de la Femme
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen

  • Summerfest Pompjeeën Gemeng Mamer
  • Date: 13.05.2018
  • Organisateur: Pompjeeën Gemeng Mamer
  • Lieu: Centre d’Intervention de services de secours Mamer

  • 14. Summerfest CIPA Mamer
  • Date: 03.06.2018
  • Organisateur: HPPA Mamer
  • Lieu: CIPA Mamer

  • Quetschefest 2018
  • Date: 30.09.2018
  • Organisateur: BBC Mambra
  • Lieu: Salle des fêtes, Mamer Schlass