Agenda


  • Summerfest Pompjeeën Mamer
  • Date: 28.05.2017
  • Organisateur: Corps des Sapeurs Pompiers Mamer
  • Lieu: Centre d'Instruction Mamer

  • Réunion philatélique publique
  • Date: 29.05.2017
  • Organisateur: Cercle Philatélique Mamer
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage

  • Hämmelsmarsch
  • Date: 04.06.2017
  • Organisateur: Harmonie Gemeng Mamer
  • Lieu: Holzem
  • Kiermesconcert
  • Date: 04.06.2017
  • Organisateur: Harmonie Gemeng Mamer
  • Lieu: Salle des fêtes, Holzem

  • 13. Summerfest HPPA Mamer
  • Date: 11.06.2017
  • Organisateur: HPPA Mamer
  • Lieu: CIPA Mamer

  • Aquarellkurs
  • Date: 16.06.2017
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel Capellen

  • Cu On The Beach, tournoi beach volleyball
  • Date: 17.06.2017
  • Organisateur: Volleyball Club Mamer
  • Lieu: Terrains de Sable à Capellen
  • Mam Vëlo an d'Epicerie am Duerf 60 km bis 12.06 reservieren (Mittagessen in Schrondweiler)
  • Date: 17.06.2017
  • Organisateur: KlimaForum asbl Mamer
  • Lieu: Mamer Schlass
  • Fête de la Musique
  • Date: 17.06.2017
  • Organisateur: Harmonie Gemeng Mamer
  • Lieu: Place de l'indépendance Mamer

  • Cu On The Beach, tournoi beach volleyball
  • Date: 18.06.2017
  • Organisateur: Volleyball Club Mamer
  • Lieu: Terrains de Sable à Capellen
  • Duerfest 2017
  • Date: 18.06.2017
  • Organisateur: Harmonie Gemeng Mamer
  • Lieu: Place de l'indépendance Mamer

  • Ipad für Fortgeschrittene
  • Date: 20.06.2017
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel Capellen, 1er étage

  • 11e Marche Gourmande 2017
  • Date: 25.06.2017
  • Organisateur: Commission Consultative Communale de l'Intégration
  • Lieu:

  • Exposition des cours artistiques et Art à l'école
  • Date: 29.06.2017
  • Organisateur: Commission des Affaires Culturelles
  • Lieu: Salle des fêtes, Mamer Schlass

  • Sport, Spill a Spaass am Brill
  • Date: 01.07.2017
  • Organisateur: Commission des Sports et des Loisirs
  • Lieu: Parc am Brill

  • Go 4 Beach, tournoi beach volleyball équipes loisir
  • Date: 02.07.2017
  • Organisateur: Volleyball Club Mamer
  • Lieu: Terrains de Sable à Capellen
  • Familljentour 18 km- Gemütliche radtour für Kinder geeignet
  • Date: 02.07.2017
  • Organisateur: KlimaForum asbl Mamer
  • Lieu: Mamer Schlass

  • Fragen und Antworten zu Appleprodukten
  • Date: 04.07.2017
  • Organisateur: Club Haus am Brill
  • Lieu: Centre Culturel Capellen, 1er étage
  • Assemblée générale
  • Date: 04.07.2017
  • Organisateur: BBC Mambra
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Grillfest
  • Date: 09.07.2017
  • Organisateur: CSV
  • Lieu: Mamer Schlass

  • Porte ouverte- Stunde der offenen Tür
  • Date: 10.07.2017
  • Organisateur: Mamer Geschicht asbl
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage
  • Réunion philatélique publique
  • Date: 10.07.2017
  • Organisateur: Cercle Philatélique Mamer
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage

  • Gréngt Fest
  • Date: 15.07.2017
  • Organisateur: déi gréng
  • Lieu: Salle des fêtes, Mamer Schlass

  • Alles op de Velo: Mamer-Miersch"
  • Date: 16.07.2017
  • Organisateur: Mouvement écologique, Velosinitiative, Communes dev Mamer, Kopstal et Mersch
  • Lieu:

  • BBQ Western Owend mat Kantri Klapp
  • Date: 16.09.2017
  • Organisateur: Musée Int. Gendarmerie et Police asbl
  • Lieu: Centre Culturel Capellen
  • BBQ Western Owend mat Kantri Klapp
  • Date: 16.09.2017
  • Organisateur: Musée Int. Gendarmerie et Police asbl
  • Lieu: Centre Culturel Capellen

  • Brillfest LSAP Mamer
  • Date: 17.09.2017
  • Organisateur: LSAP Mamer
  • Lieu: Salle des fêtes, Mamer Schlass

  • Expo Artistes de la Commune de Mamer
  • Date: 23.09.2017
  • Organisateur: Syndicat d'Initiative
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen

  • Quetschefest
  • Date: 24.09.2017
  • Organisateur: BBC Mambra
  • Lieu: Salle des fêtes, Mamer Schlass

  • Porte ouverte- Stunde der offenen Tür
  • Date: 25.09.2017
  • Organisateur: Mamer Geschicht asbl
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage
  • Réunion philatélique publique
  • Date: 25.09.2017
  • Organisateur: Cercle Philatélique Mamer
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage

  • Kleiderbörse
  • Date: 29.09.2017
  • Organisateur: TC Cap On line
  • Lieu: Centre Culturel Capellen

  • Assemblée générale ordinaire 2017 du FLBB
  • Date: 30.09.2017
  • Organisateur: BBC Mambra
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Hämmelsmarsch
  • Date: 20.10.2017
  • Organisateur: Harmonie Gemeng Mamer
  • Lieu: Mamer

  • Mamer 2017 "Journée du Timbre" & "Cyclisme & Philatélie"
  • Date: 21.10.2017
  • Organisateur: Cercle Philatélique Mamer
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass
  • Hämmelsmarsch
  • Date: 21.10.2017
  • Organisateur: Harmonie Gemeng Mamer
  • Lieu: Mamer

  • Journée du Timbre" & "Cyclisme & Philatélie
  • Date: 22.10.2017
  • Organisateur: Cercle Philatélique Mamer
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass
  • Hämmelsmarsch
  • Date: 22.10.2017
  • Organisateur: Harmonie Gemeng Mamer
  • Lieu: Mamer
  • Frëndschaftsiessen
  • Date: 22.10.2017
  • Organisateur: Foyer de la Femme
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen

  • Uucht 2017
  • Date: 27.10.2017
  • Organisateur: Chorale Sainte Cécile Mamer
  • Lieu: Salle des fêtes, Mamer Schlass

  • Réception meilleurs sportifs
  • Date: 10.11.2017
  • Organisateur: Commission des Sports et des Loisirs
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Exposition d'Art "Peintures et Sculptures"
  • Date: 24.11.2017
  • Organisateur: Frënn vun den Caper Piwitschen
  • Lieu: Galerie op der Kap

  • Chrëschtféier fir Läit iwwer 65 Joer
  • Date: 25.11.2017
  • Organisateur: Commission de la famille et du 3ième Âge
  • Lieu: Cipa Mamer

  • Bazar 2017
  • Date: 26.11.2017
  • Organisateur: Femmes Libérales
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Porte ouverte- Stunde der offenen Tür
  • Date: 27.11.2017
  • Organisateur: Mamer Geschicht asbl
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage
  • Réunion philatélique publique
  • Date: 27.11.2017
  • Organisateur: Cercle Philatélique Mamer
  • Lieu: Bâtiment Jean Marx, 1er étage

  • Conférence Logement
  • Date: 07.12.2017
  • Organisateur: Chambre des Notaires
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass

  • Fête Noël
  • Date: 09.12.2017
  • Organisateur: Alan asbl
  • Lieu: Centre Culturel, Capellen

  • Concert de l'Advent
  • Date: 10.12.2017
  • Organisateur: Chorale Sainte Cécile Mamer
  • Lieu: Eglise Mamer

  • Kannerfuesbal 2018
  • Date: 28.01.2018
  • Organisateur: BBC Mambra
  • Lieu: Salle des Fêtes, Mamer Schlass